Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/daihoicodong/Giấy_xác_nhận_2018.jpg'
There was a problem loading image 'images/daihoicodong/Chương_trình_2018.jpg'

Thư mời 2018TBCDSGiấy xác nhận 2018Chương trình 2018

Thông tin liên hệ

  • Tổ 53 - TT Đông Anh,
    Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
  • Phone: (04) 3 883 5148
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ trực tiếp

hotline 

  Kinh doanh ôtô:0438820308

  Kinh doanh Máy công trình: 0438823635 - Fax: 0438834115 

TÌM KIẾM

 Support Skype 

 Facebook/oto15

Scroll to top