GIỚI THIỆU

 Công ty Cổ phần ô tô 1-5 là đơn vị có bề dầy truyền thống. Khởi nguồn từ xưởng thợ Avia ở phố hàng Vôi ( Hà Nội) những năm 1921-1922, Công ty được thành lập ngày 1-5 năm 1956 trên cơ sở 4 xưởng Avia, GK-115, GK 125 và xưởng Yên Ninh. Là nơi ra đời của chiếc ô tô đầu tiên của nước ta tự thiết kế và chế tạo thành công. Qua hơn một nửa thế kỷ xây dựng, thăng trầm và phát triển, Công ty Cổ phần ô tô 1-5 đã trở thành một đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt nam

Click để xem chi tiết

Thư viện ảnh

ÔTÔ

Các sản phẩm xe khách, xe bus từ 29 đến 80 chỗ, xe chở khách 2 tầng giường nằm cao cấp, xe tải nặng, xe tải nhẹ, xe ben, xe đầu kéo, xe máy thi công công trình và xe chuyên dùng.

 

 

Xem tiếp
MÁY CÔNG TRÌNH

Trạm trộn Asphalt tự động công suất: 50t/h; 70t/h; 90t/h; 104t/h; 120 t/h;...
Trạm trộn bê tông xi măng tự động công suất: 20m3/h;30m3/h 45m3/h; 60m3/h; 85m3/h; 120m3/h; 150m3/h;... 
Trạm nghiền sàng đá các loại công suất 50t/h; 150t/h; 300t/h;...

Xem tiếp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 29.06.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Ô- tô 1-5 đã diễn ra tại trụ sở Công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự.Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát;Tờ trình dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016… Giá trị sản xuất năm 2015 của công ty đạt 265 tỷ đồng với doanh thu là 250 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 44,13 tỷ đồng (bằng 709,8% kế hoạch năm). Năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giá trị sản xuất là 377 tỷ đồng, doanh thu 368 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
Xem tiếp